Astroloji Nedir? Burçlar, Gezegenler

astroloji nedir

Gökyüzü, tarih boyunca insanların ilgisini çeken, merak uyandıran bir olgu olmuştur. Yıldızlar, antik zamanlardan beri gökyüzünde parlayan gizemli ışıklar olarak insanların dikkatini çekmiş ve birçok kültürde önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle, geçmişten günümüze kadar gökyüzü ve gökyüzü olayları ile ilgili hep bir merak içindeyiz. Astroloji de bu gökyüzü cisimlerinin insan yaşamını nasıl etkilediğini ve anlamlarını inceleyen bir disiplindir. Peki, Astroloji nedir, astroloji bilim midir?

Astroloji Nedir?

Astroloji, Yunanca olan “astro” ve “loji” kelimelerinden bir araya gelir. “Astro” yıldız, “loji” ise mantık demek. Bu iki kelimeden oluşan astroloji sözcüğü, kısaca “yıldızların hareketlerinin mantığını anlamak” ile ilgili. Günümüzdeki anlamından epey farklı. Çünkü, günümüzde astroloji genellikle insanların geleceğini tahmin etme amaçlı kullanılıyor.

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin konumlarına dayanarak bir kişinin karakterini, davranışlarını ve yaşam olaylarını anlamaya çalışan bir sistemdir. Sistemdir diyoruz, çünkü astroloji bir bilim midir yoksa farklı bir disiplin mi bu konu hakkında pek çok tartışma yer almaktadır. Astrolojide temelde, bir doğum haritası oluşturularak kişinin doğum anındaki gökyüzü konumlarına bakılır. Bu harita, gezegenlerin burçlardaki konumlarına, evlere ve birbirleriyle olan açılarına dayanır.

Astroloji’nin Tarihçesi

astroloji tarihçesi

Astrolojinin kökenleri, insanlığın yazıyı icat etmeden çok önce, gökyüzüne bakarak geleceği tahmin etmeye çalıştığı zamanlara dayanır. M.Ö. 2000. yılda Mezopotamya’da başlayan astrolojik çalışmalar, zamanla Akadlar, Sümerler ve Babil’liler arasında popüler hale geldi. Bu eski uygarlıklar, gezegenlerin ve yıldızların konumlarını dikkatle kaydederek, bunları tarım, hava durumu tahmini ve mevsimlerin değişimi gibi pratik ihtiyaçlar için kullanıldı.

Antik Yunan döneminde ise bu bilgiler daha sistematik bir hale getirildi ve astroloji, felsefe ve bilimle iç içe geçmeye başladı. Bu dönemde, bugün hala kullanılan Zodyak kuşağı ve burçlar oluşturuldu. Orta Çağ Avrupa’sında, astroloji hem halk arasında hem de krallar ve papazlar gibi elit kesimler tarafından danışılan bir bilgi kaynağıydı.

Rönesans döneminde bilim ve astronomiyle olan bağları tartışılsa da, astroloji sanat, kültür ve hatta politika ile iç içe geçmiş bir konumda kalmaya devam etti. Günümüzde, astroloji genellikle bir inanç sistemi veya kişisel gelişim aracı olarak görülse de, kökenleri insanlık tarihinde derin izler bırakmış ve kültürler arası bir fenomen olarak varlığını sürdürmektedir. Bu kadim bilgelik, yıldızların altında birleşen geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurar.

Burçlar (Zodyak)

Su Elementi Burçları

Gizemli ve içe dönük yapılarıyla dikkat çeken su burçları, duygularının derinliklerinde yaşarlar. Kendileri ve çevreleriyle olan ilişkilerinde empati yetenekleri öne çıkar; duygusal anlamda oldukça zengindirler. Sevgi ve tutkuyla bağlandıkları kişiler için her şeyi yapmaya hazırdırlar.

 • Balık Burcu (20 Şubat – 20 Mart)
 • Yengeç Burcu (22 Haziran – 22 Temmuz)
 • Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Hava Elementi Burçları

Hava elementine sahip burçlar, adeta rüzgar gibi sürekli hareket halindedirler. Yeni yerler keşfetmek, evden daha çok dışarıda olmak onların doğasındadır. İletişim yetenekleri gelişmiş olup, sosyal çevrelerini genişletmekte üstlerine yoktur.

 • Kova Burcu (21 Ocak – 19 Şubat)
 • İkizler Burcu (21 Mayıs – 21 Haziran)
 • Terazi Burcu (24 Eylül – 23 Ekim)

Toprak Elementi Burçları

Toprak burçları, adları gibi sağlam ve kararlı bir yapıya sahiptirler. Sabır ve çalışkanlık onların en belirgin özelliklerindendir. Hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli planlar yapar, güvenli ve stabil bir yaşam sürdürmeyi hedeflerler.

 • Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)
 • Boğa Burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)
 • Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Ateş Elementi Burçları

Ateş elementi burçları, enerji ve tutkuyla doludurlar. Yaratıcı ve cesur yapılarıyla hayata karşı kendilerini cesaretle ifade ederler. Topluluk içinde liderlik yapmayı sever, risk almaktan çekinmezler. Duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etme konusunda oldukça beceriklidirler.

 • Koç Burcu (21 Mart – 20 Nisan)
 • Aslan Burcu (23 Temmuz – 23 Ağustos)
 • Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)

Gezegenler

Güneş ve Ay dışında, diğer gezegenler de bir kişinin doğum haritasında önemli roller oynar. Her gezegen, belirli bir enerjiyi temsil eder ve farklı özelliklere sahiptir.

 • Gezegenlerin burçlara etkisi: Her gezegen, zodyak kuşağındaki 12 burçtan birinde bulunur. Gezegenin bulunduğu burç, o gezegenin özelliklerini nasıl ifade ettiğini gösterir. Örneğin, Güneş Koç burcunda olduğunda, kişi daha enerjik, cesur ve lider ruhlu olur.

 

 • Gezegenlerin evlere etkisi: Her gezegen, doğum haritasında bir evde bulunur. Evler, kişinin yaşamının farklı alanlarını temsil eder. Gezegenin bulunduğu ev, o gezegenin o alanda nasıl bir etki yaratacağını gösterir. Örneğin, Güneş 1. evde olduğunda, kişi daha ön planda olur ve liderlik yeteneklerini geliştirir.

 

 • Gezegenlerin açıları: Gezegenler, doğum haritasında birbirlerine açı yapabilirler. Bu açılar, gezegenlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Örneğin, Güneş ve Ay olumlu bir açı yaptığında, kişi daha uyumlu ve sosyal olur.

Astrolojide gezegenlerin etkisini anlamak için, doğum haritasını okumayı öğrenmek gerekir. Doğum haritası, kişinin doğum saati ve yeri dikkate alınarak oluşturulan bir yıldız haritası olarak tanımlanabilir. Doğum haritası, kişinin karakterini, yeteneklerini ve yaşamını etkileyen tüm faktörleri gösterir.

Gezegenlerin astrolojideki etkisi, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değildir. Ancak, astroloji yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir rol oynamaktadır.

Evler

Bir doğum haritasındaki evler, hayatın farklı alanlarını temsil eder. Örneğin, birinci ev genellikle kişinin kendisiyle ilgiliyken, yedinci ev ilişkileri simgeler.

 • Evlerin özellikleri: Her ev, farklı bir alanı yönetir. Örneğin, 1. ev kişiliği, 2. ev maddi durumu, 3. ev iletişimi, 4. ev aileyi, 5. ev aşkı ve çocukları, 6. ev sağlığı, 7. ev evliliği, 8. ev cinselliği, 9. ev seyahatleri, 10. ev kariyeri, 11. ev arkadaşlığı ve 12. ev bilinçaltını temsil eder.

 

 • Evlerin burçlara etkisi: Her ev, zodyak kuşağındaki 12 burçtan birinde bulunur. Gezegenin bulunduğu burç, o evin özelliklerini nasıl ifade ettiğini gösterir. Örneğin, 1. ev Koç burcunda olduğunda, kişi daha enerjik, cesur ve lider ruhlu olur.

 

 • Evlerin gezegenlerle etkileşimi: Her ev, doğum haritasında bir gezegene sahiptir. Gezegenin bulunduğu ev, o gezegenin o alanda nasıl bir etki yaratacağını gösterir. Örneğin, Güneş 1. evde olduğunda, kişi daha ön planda olur ve liderlik yeteneklerini geliştirir.

Açılar

Gezegenler arasındaki açılar, astrolojide önemli bir rol oynar. Örneğin, bir kare açı, zorlayıcı bir enerjiyi temsil ederken, bir üçgen açı olumlu bir etkileşimi simgeler.

 • Açıların türleri: Açılar, olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılır. Olumlu açılar, gezegenlerin ve evlerin uyumlu bir şekilde etkileşime girdiğini gösterir. Olumsuz açılar ise, gezegenlerin ve evlerin çatışmalı bir şekilde etkileşime girdiğini gösterir.

 

 • Açıların dereceleri: Açıların dereceleri, açıların gücünü ve etkisini gösterir. Daha küçük dereceli açılar, daha güçlü ve daha etkilidir.

 

 • Açıların yerleşimi: Açıların yerleşimi, açıların hangi alanları etkilediğini gösterir. Örneğin, 1. evdeki bir açı, kişinin kişiliğini ve kimliğini etkiler.

Astroloji Haritası

Astroloji haritası, bir kişinin doğum anındaki gökyüzü konumlarına dayanarak oluşturulan bir grafiktir. Bu grafik, gezegenlerin burçlardaki konumları, evler ve açılar gibi astrolojik unsurları içerir. Astroloji haritası, kişinin doğum anında gökyüzündeki belirli konumları temsil eder ve bu konumlar, kişinin karakteri, eğilimleri ve yaşam olayları üzerindeki potansiyel etkilerini anlamaya çalışır.

Astroloji haritasının temel öğeleri şunlardır:

 1. Güneş Burcu: Astroloji haritasındaki en bilinen unsur, kişinin doğum anındaki Güneş’in burcu. Güneş burcu, genellikle kişinin temel kişilik özelliklerini yansıtır.
 2. Ay Burcu: Ay burcu, kişinin duygusal ve içsel dünyasını temsil eder. Ay’ın konumu, duygusal tepkileri ve içsel ihtiyaçları anlamak için önemlidir.
 3. Yükselen Burcu: Yükselen burç, kişinin doğum anındaki yükselen noktadaki burcunu temsil eder. Bu, kişinin dış dünyaya nasıl göründüğünü ve ilk izlenimi nasıl yarattığını gösterir.
 4. Gezegenlerin Konumu: Harita, Güneş ve Ay dışında diğer gezegenlerin de burçlardaki konumlarını içerir. Her gezegen, farklı enerjileri ve etkileri temsil eder.
 5. Evler: Astroloji haritası, 12 evi içerir. Her ev, belirli bir yaşam alanını temsil eder. Örneğin, birinci ev genellikle kişinin kendisini temsil eder, yedinci ev ise ilişkileri.
 6. Açılar: Gezegenler arasındaki açılar, astroloji haritasında önemli bir rol oynar. Açılar, gezegenler arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri gösterir.

Astroloji haritası, bir kişinin doğum anındaki gökyüzü konumlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, kişinin potansiyel özelliklerini, zayıf ve güçlü yönlerini anlamaya çalışır.

Tarot ve Astroloji Bağlantısı

Tarot ve astroloji, yüzyıllardır birbiriyle bağlantılı iki kehanet sistemidir. Her iki sistem de, evrende var olan enerjileri ve bu enerjilerin insan yaşamını nasıl etkilediğini anlamaya çalışır.

Tarot kartları,  78 karttan oluşan bir destedir. Bu kartlar, çeşitli semboller ve resimlerle süslenmiştir. Tarot okuyucuları, bu sembolleri ve resimleri kullanarak, kartların çekildiği kişinin geçmişini, bugününü ve geleceğini yorumlamaya çalışırlar. Astroloji ise, gezegenlerin ve yıldızların insan yaşamını nasıl etkilediğini inceleyen bir bilimdir. Astrologlar, kişinin doğum saatini, tarihini ve yerini kullanarak, kişinin doğum haritasını çıkarırlar. Doğum haritası, kişinin kişiliğini, yeteneklerini, ilişkilerini ve yaşamdaki zorluklarını anlamanın bir yolu olarak kullanılır.

Tarot ve astroloji arasındaki bağlantı, genellikle iki sistemin benzer sembollerini ve kavramlarını içeren resimlerinde görülür. Örneğin, tarottaki “Güneş” kartı, astrolojideki Güneş gezegenini temsil eder. Aynı şekilde, tarottaki “Ay” kartı, astrolojideki Ay gezegenini temsil eder.

Aynı zamanda, burçların tarot kartları da tarot ve astroloji arasındaki bağlantıyı gösterir.

Tarot ve astrolojiyi birleştiren okuyucular, genellikle iki sistemin birbirini tamamladığına inanırlar. Tarot, kişinin iç dünyasını ve duygularını anlamaya yardımcı olurken, astroloji kişinin dış dünyasını ve çevresini anlamaya yardımcı olur. Bu iki sistemi birleştirerek, okuyucular daha derin ve daha karmaşık bir bakış açısı elde edebilirler.

Tarot ve astrolojiyi birleştirmenin çeşitli yolları vardır. Bazı okuyucular, tarot okumalarında sadece astrolojiyle ilgili sembolleri ve kavramları yorumlarlar. Diğer okuyucular ise, doğum haritasını tarot okumalarıyla birleştirerek daha kapsamlı bir analiz yaparlar.

Astroloji’nin Alt Dalları

Astroloji tek bir yoldan ibaret değil; birçok farklı alt dalı ile zengin ve çeşitli bir bilgi ağacı sunar. Bu dallardan biri olan Natal Astroloji, bireylerin doğum haritalarını çıkartarak, gezegenlerin ve yıldızların kişinin karakteri, mizaç ve yaşam yolu üzerindeki etkilerini incelemeye odaklanır.

Sinastri ise iki kişinin doğum haritalarının karşılaştırılmasına dayanır ve ilişkilerin uyumunu analiz eder. Mundan Astroloji, daha geniş çapta toplumları, ulusları ve olayları inceleyerek dünya sahnesindeki gelişmeleri yorumlamayı hedefler.

Finansal Astroloji ise ekonomi ve finans piyasaları üzerine odaklanır, yıldızların bu alanlardaki eğilimleri tahmin etmeye çalışır. Seçimli Astroloji, önemli kararlar alırken veya önemli olaylar planlarken en uygun zamanlamayı belirlemek için kullanılır.

Horary Astroloji, spesifik bir soruya yanıt aramak amacıyla, sorunun sorulduğu zamanın astrolojik haritasını çıkartır.

Bu çeşitlilik, astrolojinin sadece bireyin iç dünyasını değil, aynı zamanda daha geniş sosyal ve ekonomik yapıları da kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede yorum ve analiz imkanı sunduğunu gösterir. Her bir dal, kendi içinde derin bilgiler ve yöntemler barındırarak, meraklılarına gökyüzünün sırlarını çözme konusunda benzersiz perspektifler sunar.

Astroloji Bir Bilim midir?

Astroloji bir bilim midir sorusu zaman zaman tartışmalara yol açar. Bilim, gözlemlenebilir olayları test ederek ve tekrarlanabilir sonuçlar alarak dünyayı anlamaya çalışır. Astroloji ise gezegenlerin ve yıldızların insanlar üzerindeki etkilerini yorumlamak üzerine kuruludur. Bu yönüyle, astroloji geleneksel bilim metodolojisinden farklıdır; çünkü astrolojik tahminlerin doğruluğu bilimsel yöntemlerle sistematik olarak test edilip doğrulanamaz. Bu sebeple, astroloji genellikle bir inanç sistemi veya metafizik bir disiplin olarak kabul edilir.

Ancak bu, astrolojinin pek çok insan için değerli bir kişisel anlam ve rehberlik kaynağı olamayacağı anlamına gelmez. Astroloji, insanların kendilerini ve çevrelerindekileri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir, kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilir. Bilimle olan ilişkisi karmaşık olsa da, astroloji yüzyıllardır kültürler arası bir fenomen olarak hayatımızda yer almakta ve insanların yaşamlarına anlam katmaya devam etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Astroloji ile geleceği görmek mümkün mü?

Astroloji ile gelecek tahmini yapılabilir, ancak kesin bir cevabı yoktur.

Astroloji neleri bilir?

Kişilerin karakterini, yeteneklerini, ilişkilerini, yaşamdaki deneyimlerini ve geleceğini tahmin etmeye çalışır.

Astrolog olmak için hangi bölüme gidilir?

Astroloji eğitimi veren bölümlere gidilebilir. Örneğin, üniversitelerde bulunan astronomi bölümleri astroloji için uygundur.